skip to content

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Over onze samenwerking met Plan Nederland
Plan Nederland: “Je inzetten voor een betere wereld kan op verschillende manieren. Plan zet zich in voor betere levensomstandigheden en toekomstkansen voor kinderen in ontwikkelingslanden en gelijke rechten en kansen van meisjes wereldwijd. Duurzaamheid is daarbij van essentieel belang. Groenbeker zet zich in voor een duurzame wereld en een beter milieu. Door samen te werken, willen wij onze eigen organisatie, maar ook onze corporate partners en andere relaties ervan bewust maken dat je als consument en als bedrijf kunt bijdragen aan een duurzame toekomst door duurzaam in te kopen. Ook, of misschien wel juist, waar het gaat om ons dagelijkse kopje koffie.”
 
Groenbeker: "Plan Nederland was met recht een 'early adapter' van de GroenBeker. Het eerste goede doel met wie we de samenwerking konden bekrachtigen. Bij Plan Nederland was iedereen direct erg enthousiast en snapte zonder omhaal de kracht van deze samenwerking. Het was een nadrukkelijke wens van ons om een compensatie te starten voor de Chinese goederen en producten die vanuit China aangekocht worden en in ieders huis te vinden zijn. Voor ons is Plan Nederland daarom de ideale partner om direct iets terug te doen voor kansarme kinderen, en dan met name meisjes, in China."

 

Over onze samenwerking met War Child
War Child: "Iedereen kan verschil maken en dat waarderen we zo aan GroenBeker. Een bijzonder en duurzaam initiatief dat we alleen maar kunnen omarmen. Wij helpen oorlogskinderen een uitzicht te bieden op een beter leven en gaan uit van de kracht van het kind. Ieder kind en elke ouder kan in zijn eigen omgeving verschil maken door ze bijvoorbeeld een stem te geven, zodat ze op kunnen komen voor hun rechten. Lokale mensen worden getraind om binnen hun omgeving continuiteit in hulpverlening te creeeren. Duurzaamheid is daarin de basis. De GroenBeker helpt hierin om op een fondsenwervende manier bij te dragen aan het helpen van oorlogskinderen. Ontzettend veel dank en proost op de GroenBeker!"  .
 
Groenbeker: " We leven in een maatschappij die bijna volledig afhankelijk is van olie. Veel conflicten in de wereld zijn gerelateerd aan oliewinning en aan persoonlijk gewin in het algemeen. Die conflicten maken helaas veel jonge en onschuldige slachtoffers. Wij willen maatschappelijk van toegevoegde waarde zijn op het gebied van preventie, bestrijding & behulpzaamheid bij onrecht tegen mens en dier. Daarom past het goed bij onze kernwaarden om ons in te zetten voor jonge oorlogsslachtoffers. En wie laten we dat beter voor ons doen dan War Child? We zijn immers allemaal vriend van War Child? Zij zijn voor ons de meest aansprekende partij om deze doelstelling mee in te vullen. We hebben verder ook grote waardering voor het actieve communicatiebeleid van War Child. Het word voor iedereen een succes als iedereen het omarmt.

 

Over onze samenwerking met Stichting AAP
Stichting AAP: Groenbeker is een mooi initiatief in het kader van duurzame oplossingen in het dagelijks leven en sluit goed aan bij onze missie. AAP werkt aan een duurzame verbetering van het welzijn van uitheemse niet-gedomesticeerde dieren door een geïntegreerde aanpak van praktische opvang van individuele dieren en het voorkomen van de problematiek door beïnvloeding van beleid en voorlichting, waar mogelijk in samenwerking met (internationale) partners.  
 
AAP heeft sinds 1996 haar bedrijfsvoering bijzonder duurzaam ingericht en heeft daarom een helofytenfilter voor het afvalwater, gebruikt zoveel mogelijk schoonmaakmiddelen die niet slecht zijn voor het milieu, gebruikt uitsluitend FSC gecontroleerd hout en verzorgt een biologische lunch. Inmiddels heeft AAP een CO2-neutrale bedrijfsvoering en de nieuw te bouwen apenhal zal CO2-neutraal worden uitgevoerd. Een samenwerking met Groenbeker past goed bij onze doelstellingen:
  
Samen werken aan duurzame oplossingen voor een betere toekomst voor mens en dier! 
 
Groenbeker: " Na een sympathieke rondleiding bij Stichting AAP wilden we maar 1 ding: iets terug te doen voor dieren die het slachtoffer zijn van ons westerse consumptie gedrag. We voelden ons direct verbonden met de uitheemse dieren die bij AAP een nieuwe kans krijgen. Daar willen we ons graag met hart en ziel voor inzetten. Duurzaamheid is een manier om fundamenteel het leven van de dieren beter te maken. Daar zijn wij goed in. Samen met Stichting AAP bundelen we de krachten en we hopen natuurlijk nog veel meer enthousiaste wereldverbeteraars op ons pad te vinden. Want samen, dat is pas sterk!
 
 
 
Over onze samenwerking met zeehondencrèche Lenie 't Hart
Zeehondencrèche Lenie 't Hart: " ..."
Binnenkort!
 
GroenBeker: "We hebben inmiddels compensaties voor goede doelen die kansarme mensen in China helpen omdat wij in Nederland producten gebruiken die onder vaak vervelende omstandigheden voor ons gemaakt worden. We hebben compensatie voor de oorlogskinderen en compensatie voor de uitheemse dieren die dringend hulp nodig hebben. En met de zeehondencreche hebben we nu ook een compensatie voor het leven in de zee. Als ik denk aan de enorme afvalberg op zee, 2 x Spanje en Portugal bij elkaar, en het leed dat dit afval veroorzaakt aan het leven in zee dan moeten wij iets terug doen! Onze 200ml GroenBeker, speciaal voor water (of ander andere koude dranken), bij waterautomaten is de ideale beker om te gebruiken voor een goed doel dat zich inzet voor het leven in de zee. Dus zochten we een Nederlands organisatie die zich inzet voor de slachtoffers van onze vervuiling in zee. We konden nog maar aan een iemand denken. Lenie ‘t Hart, van zeehondencreche Pieterburen!"

 

 

Over onze samenwerking met Home of Change
Home of Change: " Hoe is het om op dertienjarige leeftijd door je ouders verkocht te worden en na drie jaar gered te worden en weer naar school te kunnen? Wat betekent het om op zevenjarige leeftijd door hulpverleners bevrijd te worden uit een kamertje van twee bij drie meter waar door wel twintig klanten per dag misbruikt, verkracht en uitbuit werd?
 
Home of Change stelde tijdens de voorbereidingen van A Night in Her Shoes deze vragen aan GroenBeker. Er volgde een lang en ontzettend leuk gesprek over hoe we de zorg en verantwoordelijkheid voor onze medemens en omgeving handen en voeten kunnen geven. Het tijdperk van de zeepkist op het kerkplein lijkt voorbij te zijn, het is tijd om de verandering die we willen zien te gaan leven. GroenBeker staat voor investeren in een betere wereld, een wereld waarin kinderen en volwassenen de mogelijkheid krijgen om zich in een veilige leefomgeving te ontwikkelen. Daarom waarborgt GroenBeker eerlijke productie waarbij kinderarbeid uitgesloten wordt. Home of Change heeft groot respect voor het feit dat GroenBeker kinderhandel bespreekbaar maakt en mensen bewust maakt van deze vorm van moderne slavernij.
 
Home of Change komt op voor kinderen die risico lopen om verhandeld te worden of gevangen zitten in het web van kinderhandel en slavernij. Onderdeel daarvan is dat wij ernaar streven om door middel van nationale en internationale samenwerking kinderhandel en slavernij tegen te gaan en te beëindigen. Wij willen met het oog op onze missie duurzaam en verantwoord omgaan met producten. Zo ook tijdens events die we organiseren. GroenBeker heeft voor A Night in Her Shoes houten servies, bekers, glazen en bestek gedoneerd, wat ons de mogelijkheid geboden heeft om de daad bij het woord te voegen met betrekking tot maatschappelijk betrokken ondernemen. Ook is Home of Change opgenomen bij de goede doelen van GroenBeker, wat we uiteraard fantastisch vinden!
 
Het is een plezier om met GroenBeker samen te werken en om ons met elkaar in te zetten voor een betere wereld. Verandering is mogelijk, doe je mee?
 
 
GroenBeker: "Als je benaderd word door iemand die met zoveel passie een verhaal vertelt, iemand die zo dankbaar is met een klein gebaar, dan moet daar meer achter zitten. Dat was mijn eerste gedachte. Home of Change vroeg ons om een bijdrage voor de benefietbijeenkomst:  “A Night in Her Shoes”. De naam voor deze bijeenkomst, is zo goed gekozen, dat je er kippevel van krijgt! Natuurlijk konden we geen “nee” zeggen tegen dit verzoek. Er volgde een lang gesprek met de directeur van Home of Change. De nood voor deze kinderen is heel groot. Daarom hebben wij besloten om deze organisatie te helpen daar wij kunnen".
 

 

Plan Nederland

 

 

 

 War Child
 

 

 

 

 

 

 

Stichting AAP